გუუ სანგ კიუნ, სამხრეთ კორეა

კვა, კვა ომი, 2018, აკრილი ქაღალდზე, 160 X 72სმ × 4

 
 

კვა, კვა, 2018, შერეული მედია კორეულ ქაღალდზე, 72 X 45 სმ

 
 

წინა გვერდზე დაბრუნება