გურამ წიბახაშვილი, საქართველო

ეს არ არის ეს, ფოტო სერია, 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

წინა გვერდზე დაბრუნება