ილიკო ზაუტაშვილი, საქართველო

THE EARTH, ინსტალაცია, ნეონის ასოები ორგმინაზე, 2020

 
 

შეცდომის ფიზიკური მანიფესტაცია, ინსტალაცია, 2020

 
 
 
 

ინსტალაციის ხედი გამოფენაზე „აბსოლუტური ცდომილება“

 
 

წინა გვერდზე დაბრუნება