ჯიუნ ვანია ოჰ, სამხრეთ კორეა

მოგზაურობა ვანიას მიწაზე
2018, ობიექტი, შერეული მედია, 228.6 X 228.6 სმ

https://www.ohvania.com
 
 
 

წინა გვერდზე დაბრუნება