მანუჩარ ოქროსცვარიძე, საქართველო

არაცნობიერის შეღწევა ვირტუალურ სიცარიელეში, 2020, აკრილი, მდფ-ის დაგრუნტულ დაფაზე, 69,5 X 106 სმ

 
 
 
 

წინა გვერდზე დაბრუნება