მარიამ აქუბარდია, საქართველო

ვხედავ, ხიფსთას მთაზე ციტრუსები როგორ იყინებიან
ფერწერა, 2020, 60 X 110 სმ, ზეთი, ტილო, ვიდეო, 0’48”

გიფის ავტორი: გურამ საყვარელიძე

 
 
 

წინა გვერდზე დაბრუნება